हो हवायं मला..

मला तो स्पर्श हवाय तुझा..
अलगद..हळूवार..
ते एकटक पाहत राहणं..
हवयं मला..
ते डोळ्यात बघंत जग विसरून जाणं..
हवयं मला..
ते शब्द नको त्या शांततेतला गंध..
हवायं मला..
त्या वाळूवर आपलं हातात हात घेऊन चालणं..
हवयं मला..
त्या मावळणा-या सुर्याला शांत बघतं बसणं..
हवयं मला..
त्या चांदण्या रात्री तुझ्या कुशीत निजणं..
हवयं मला..
प्रत्येक क्षण हवायं तुझ्या सोबत..तुझ्यासाठी..
आपल्यासाठी..हो हवायं मला..

16 thoughts on “हो हवायं मला..

  1. माहीत नाही मी म्हणतो ते बरोबर आहे की नाही पण हे लेखन खोलवर च्या सुप्त मनातून आलेलं जाणवतं !असे लेखन करताना काहीही मुद्दाम आठवावं लागत नाही ओघनच कागदावर उतरत जातं !खूप छान !

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s